Extrasul de plan cadastral se poate obține online - REVISTA FERMIERULUI
Joi, 09 Ianuarie 2020 12:12

Extrasul de plan cadastral se poate obține online Recomandat

Scris de

Începând din 8 ianuarie 2020, extrasul de plan cadastral se poate obține online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgență. Cererea online pentru extrasul pentru informare poate fi plasată la orice oră, iar plata se face cu ajutorul cardului. Totodată, au intrat în vigoare noi prevederi prin modificarea Ordinului 16/2019.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), anunță că a modificat Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile subordonate cu scopul de a accelera întocmirea documentațiilor cadastrale, de urbanism etc. Astfel, extrasul de plan cadastral pentru informare poate fi furnizat online, în aceleași condiții cu extrasul de carte funciară, în cazul în care imobilul pentru care se solicită documentul are geometrie în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Documentul poate fi primit pe loc, costă 15 lei și este disponibil prin platforma online e-payment (http://epay.ancpi.ro). „Prin acest nou serviciu online încercăm să-i ajutăm pe cei interesați să evite drumurile la ghișeu. Procedura este cea pe care am creat-o și pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare: solicitantul își face un cont, plătește extrasul și acesta este eliberat pe loc, dacă actul respectiv este disponibil în format electronic”, a explicat Radu Codruț Ștefănescu, director general ANCPI.

O altă modificare a Ordinului nr. 16/2019 prevede eliminarea tarifului de 60 de lei, care trebuia achitat în cazul redepunerii cererilor respinse. Potrivit noilor prevederi, tariful de 60 de lei se va aplica doar în cazul cererilor redepuse după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora. În cazul cererilor depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora nu se achită niciun tarif suplimentar. În cazul cererilor tarifate incomplet, diferența de tarif se poate achita prin redepunerea cererii conform mențiunilor din încheierea de respingere.

De asemenea, prin modificările aduse Ordinului 16/2019, sunt simplificate procedurile de tarifare a cererilor specifice, prin înlocuirea documentului distinct de încasare a tarifului cu un document de plată unic pentru cererile care au ca obiect imobile situate în raza teritorială a unui singur OCPI. „Totodată, noile prevederi din Ordinul 16/2019 asigură celeritatea în soluționarea cererilor pentru care a fost  achitat tarif de urgență, urmând ca aceste servicii să fie furnizate cu rapiditate, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul general”, a punctat șeful ANCPI.

Până în prezent, în România sunt înregistrate aproximativ 14.500.000 de imobile, dintre care peste 2.400.000 au fost înregistrate de ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Digitalizarea documentelor de cadastru face parte din acest program. În 2019, prin procesul de înregistrare sistematică au fost eliberate peste un 1.200.000 de acte pentru proprietățile din toată țara.

Datorită programului de conversie a cărților funciare în format electronic, prin PNCCF, ANCPI a putut dezvolta, încă din anul 2017, serviciul pentru eliberarea online a extraselor de carte funciară de informare. Anul trecut, au fost eliberate online 2.461.596 de extrase de carte funciară.

Citit 378 ori

newsletter rf

Revista