Miercuri, 17 Octombrie 2018 21:49

Soluția legală la eventualele divergențe dintre statul român și Comisia Europeană pe fondurile gestionate de AFIR

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Ca urmare a adoptării de către plenul Camerei Deputaților prin vot final, miercuri, 17 octombrie 2018, cu 243 voturi pentru, 25 împotrivă și 3 abțineri, a proiectului de lege PL-x 303/2018 (lege ordinară) de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) 29/2018, s-a creat posibilitatea finanțării componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile aferente plăţii beneficiarilor pentru cazurile în care între statul român şi Comisia Europeană (CE) apar situaţii divergente – opinii diferite asupra cadrului legal aprobat de Comisia Europeană, divergenţe care se pot continua cu proceduri litigioase.

Una dintre modificările importante aduse de proiectul de act normativ reprezintă introducerea la articolul 13, alineatul (1), după litera o, o alta denumită „p” care precizează că, cităm: „Sumele alocate temporar de la bugetul de stat, reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru asigurarea finanțării componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile aferente plății beneficiarilor pentru cazurile în care între statul român și Comisia Europeană sunt situații divergente; alocarea temporară se realizează până la finalizarea situației divergente”.

OUG 29/2018 vine în completarea OUG 49/2015 care reglementează gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Citit 349 ori