tinte - REVISTA FERMIERULUI

În cadrul videoconferinței organizate vineri, 2 august 2019, cu personalul de conducere de la nivel central, regional şi judeţean al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru a analiza stadiului absorbției fondurilor europene acordate pentru agricultură și dezvoltare rurală, factorii de decizie au discutat intens despre depășirea eventualelor blocaje birocratice din sistem, cât și despre atingerea obiectivelor stabilite pentru 2019.

„Cifrele îmi arată că v-ați îndeplinit targetul stabilit, dar vreau să ne axăm acum pe atingerea obiectivelor propuse pentru acest an. Sunt doi ani consecutivi în care v-ați demonstrat capacitatea profesională și este obligatoriu să continuăm în același ritm accelerat. Vă reamintesc că relația cu beneficiarii noștri are un sens unic: de la AFIR către beneficiar. Trebuie să fiți în sprijinul rezolvării problemelor pe care fermierii le au. De asemenea, vă rog să faceți analize interne concrete asupra greutăților pe care le întâmpinați sau a disfuncționalităților care ar putea să apară în implementarea proiectelor contractate”, a precizat Petre Daea, ministrul agriculturii.

Discuțiile au fost axate pe analiza stadiului implementării și pe nivelul absorbției efective a fondurilor nerambursabile, dar și pe identificarea soluțiilor concrete pentru accelerarea plăților și a procesului de derulare a proiectelor, din momentul depunerii și până la ultima tranșă de rambursare a plăților.

„Am analizat, în primul rând, stadiul plăților efectuate de la începutul acestui an şi vă pot spune că am depăşit 514 milioane de euro, atingându-ne obiectivele stabilite. Îi aşteptăm pe toți beneficiarii cu care am încheiat contracte şi rog colegii de la CRFIR şi OJFIR să le acorde sprijinul necesar pentru a depăşi eventualele blocaje birocratice, astfel încât să putem atinge obiectivele financiare asumate până la sfârşitul acestui an. Valoarea mare a plăţilor efectuate duce la un grad semnificativ de absorbție a PNDR 2020, peste 52% din totalul fondurilor europene puse la dispoziția României, ceea ce scade, implicit, riscul dezangajării în viitor a acestor fonduri. Agenţia a depus și va face, în continuare, toate eforturile necesare pentru a atinge țintele stabilite, așa cum am făcut-o în ultimii ani, beneficiind și de sprijinul domnului ministru Petre Daea și al colegilor din MADR. Suntem toți angrenați în activitățile pe care le avem de făcut în perioada următoare”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

AFIR a semnat, până în prezent, 54 438 de contracte de finanțare aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (incluzând și contractele de finanțare preluate prin procedura de tranziție dintre Programe), valoarea totală a acestor proiecte fiind de aproximativ 4,67 de miliarde de euro.

Pentru proiectele de investiții și pentru plățile compensatorii, beneficiarii PNDR au încasat fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 4,63 de miliarde de euro, de la demararea Programului și până în prezent. Gradul de absorbție a fondurilor europene se ridică, în acest moment, la 52,63% din alocarea totală pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a participat, alături de directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, la videoconferința organizată vineri, 2 august 2019, cu personalul de conducere de la nivel central, regional şi judeţean al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Întâlnirea de lucru, desfășurată la sediul central al Agenției, a avut ca obiectiv analiza stadiului implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea eventualelor probleme privind accesarea fondurilor europene, implementarea proiectelor și atingerea țintei de absorbție.

Publicat în Finantari

Potrivit concluziilor reprezentanților Curții Europene de Conturi (ECA), exprimate printr-un document de informare cu privire la viitorul PAC elaborat ca răspuns la comunicarea Comisiei Europene (CE) privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii după 2020, anumite măsuri din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) actuale nu au obiective clare, un exemplu în acest sens fiind cel al măsurii de „înverzire”.

Introdusă împreună cu ultima reformă a Politicii, astfel încât să ducă la îmbunătățirea performanței de mediu, măsura de înverzire are, în viziunea ECA, un obiectiv care nu este însoțit de ținte specifice referitoare la contribuția acestei măsuri chiar la țintele de mediu și de climă.

În acest context, se mai precizează în document, acolo unde este posibil, obiectivele ar trebui să fie cuantificate, nu numai în cazul realizărilor, ci și în cazul rezultatelor și al impactului.

„Este posibil ca fondurile pentru agricultură să fie alocate acolo unde este probabil ca ele să fie cheltuite în întregime, iar nu acolo unde ele răspund unor nevoi-cheie și produc rezultate”, a declarat domnul João Figueiredo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de documentul de informare. „Această abordare reflectă o cultură a cheltuielilor mai degrabă decât o cultură a performanței”.

Din acest motiv, Curtea de Conturi Europeană (ECA) a pledat luni, 19 martie 2018, pentru ca viitoarele cheltuieli efectuate în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) să fie bazate pe ținte ambițioase și relevante în ceea ce privește performanța, respectând în același timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate.

De asemenea, potrivit ECA, fondurile trebuie să fie cheltuite acolo unde pot aduce o valoare adăugată europeană semnificativă.

PAC face în prezent obiectul unei revizuiri, întrucât actuala perioadă de șapte ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se încheie în 2020.

„Curtea ia notă de faptul că mai multe dintre recomandările pe care le-a formulat de-a lungul anilor au fost luate în considerare de către Comisie, care și-a făcut cunoscută ambiția de a crea un cadru nou, bazat pe performanță. Curtea a observat însă că anumite statistici nu respectă criteriile pe care le-a stabilit în unele dintre rapoartele sale anterioare și că este probabil ca măsurile sprijinite să fie similare cu măsurile care au beneficiat de sprijin în trecut”, se afirmă în documentul remis presei.

În prezent, mai spun cei de la ECA, nu există un sistem statistic al UE capabil să furnizeze informații cu privire la nivelul de trai al populației agricole. Curtea a solicitat în repetate rânduri elaborarea unor astfel de date, care să poată sta la baza unei politici ce vizează asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă și care să poată servi și pentru alte obiective ale PAC.

Un element-cheie al conceptului propus de Comisie este un „nou model de a obține rezultate”, care este bazat pe o mai mare flexibilitate și subsidiaritate și care încredințează statelor membre o responsabilitate crescută în ceea ce privește performanța.

În opinia Curții, pentru ca noul model să se bucure de succes, sunt necesare măsuri bazate pe dovezi științifice și statistice solide, care să producă în mod clar rezultatele dorite, ținte relevante, ambițioase și verificabile pentru noile „planuri strategice privind PAC”, aliniate la obiectivele UE, un cadru robust de monitorizare și de evaluare a performanței, precum și un lanț solid în materie de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune, care să ofere o asigurare în ceea ce privește atât conformitatea, cât și performanța.

Publicat în Finantari

newsletter rf

Revista