Marți, 23 Ianuarie 2018 19:13

Atenție UAT-uri! AFIR vă informează să elaborați corect bugetele locale aferente anului în curs. Trebuie să diminuați excedentul...

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

În vederea elaborării corecte a bugetelor locale aferente anului 2018, excedentul acestora, înregistrat la data de 31 decembrie 2017, trebuie diminuat cu sumele destinate implementării proiectelor de investiţii care beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile prin PNDR 2020, precizează reprezentanţii Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

„AFIR recomandă Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT) să ia în considerare articolul 6 din Legea nr. 2/2018 pentru elaborarea corectă a bugetelor locale aferente anului 2018. Articolul 6 din legea menţionată prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, înregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate implementării proiectelor care beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile”, anunță aceștia printr-un comunicat de presă.

Conform documentului citat, această micșorare se poate realiza încă din faza de proiect a bugetului local (faza publicării pentru transparenţă), cu respectarea condiţiei încadrării sumelor destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile, prevăzute în excedent, la Titlul 58 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020.

Avansurile acordate prin PNDR pot fi utilizate exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor care fac obiectul contractelor de finanţare încheiate între beneficiarii publici şi AFIR, până la terminarea duratei de execuţie a contractelor de finanţare, respectiv 24 sau 36 de luni. De asemenea, aceste avansuri asigură finalizarea în termen şi în bune condiţii a proiectelor de utilitate publică finanţate prin intermediul PNDR.

„Pentru a preveni apariţia unor blocaje financiare la nivelul UAT-urilor care au semnat contracte de finanţare cu AFIR pentru implementarea proiectelor de investiţii în infrastructura de bază şi de acces, considerăm oportun să atragem atenţia cu privire la posibilul risc de subdimensionare a bugetelor locale în exerciţiul financiar din acest an, dacă nu se va ţine cont de prevederile Legii 2/ 2018. Noi, ca Agenţie, avem acelaşi interes ca şi beneficiarii noştri, acela de a duce la bun sfârşit investiţiile aflate în derulare, şi pentru aceasta vom întreprinde orice acţiune care poate veni în sprijinul real al beneficiarilor PNDR”, a afirmat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Ca atare, modalitatea de înregistrare a sumelor destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile (avansuri acordate în baza contractelor de finanţare, sume destinate cofinanţării proiectelor, sume destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile, sume destinate angajării de credite pentru susţinerea proiectelor etc.) este foarte importantă în contextul prevederilor art. 6 (15) din legea bugetului de stat pe anul 2018.

Citit 564 ori